Código RUCT do título 4313049
Denominación Máster Universitario en Mecatrónica
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro responsable do título Escola de Enxeñaría Industrial
Centro onde se imparte o título Escola de Enxeñaría Industrial
Modalidade de ensino Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Duración dos estudos Un curso académico
Periodicidade da oferta Anual
Prazas de novo ingreso ofertadas 30 prazas
Nº mínimo de ECTS de matrícula 30 ECTS por estudante e período lectivo
Linguas de impartición Castelán, galego. Con carácter extraordinario, prevese tamén o empleo do inglés, sobre todo para consultas de bibliografía e seminarios e conferencias complementarias
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinación do título José Ignacio Armesto Quiroga
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia Decreto 245/2011 de 15/12/2011 (DOG 03/01/2012)
Data de aprobación polo Consello de Ministros 24/02/2012 (BOE 26/03/2012)
Publicación do Plan de Estudos BOE 28/05/2012 e DOG 28/05/2012
Data de acreditación 23/06/2017
Memoria vixente do título Memoria do título