Informe de Revisión pola Dirección

2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

 

Taxas académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Curso académico Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
2021/2022 81,00 0,00 94,00 46,67 97,00
2020/2021 76,00 7,41 93,00 71,43 96,00
2019/2020 89,00 9,38 97,00 74,07 99,00
2018/2019 88,00 7,14 94,00 71,88 99,00
2017/2018 90,00 2,90 98,00 71,40 99,00
2016/2017 87,00 24,20 96,00 69,10 99,00
2015/2016 83,00 4,00 96,00 57,58 97,00
2014/2015 87,27 0,00 97,56 47,37 98,39
2013/2014 89,87 8,00 98,29 72,00 98,59
2012/2013 94,31 0,00 100,00 67,86 99,18

Informes sobre as taxas de inserción laboral

Estudo da inserción laboral das persoas tituladas no SUG (ACSUG)

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Informes sobre os resultados das enquisas propias

2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

Informes sobre os resultados das enquisas de satisfacción da UVigo

Curso 2021/2022

Curso 2020/2021

Curso 2019/2020

Curso 2018/2019

Curso 2017/2018

Curso 2016/2017

Curso 2015/2016