Esquema xeral do plan de estudos

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Obrigatorias 36 36
Optativas 18 42
Prácticas externas 3
Traballo fin de Máster 6 6
Total 60 87

Organización temporal do título

Módulo 1: Obrigatorias

Materia Carácter ECTS
Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos OB 3
Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos OB 3
Deseño de Elementos Mecánicos OB 3
Introdución ao Control de Eixos OB 3
Modelado de Sistemas Mecánicos e Industrialización do Deseño OB 3
Programación Avanzada de Autómatas OB 3
Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 3
Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 3

 

Módulo 2: Optativas

O estudantado escollerá unha soa materia de cada grupo de optativas de xeito que cursará dúas optativas do primeiro cuadrimestre, unha por grupo.

Grupo 1

Materia Carácter ECTS
Enxeñaría de Control Aplicada OP 3
Comunicacións Industriais OP 3
Programación de Sistemas Embebidos OP 3

 

Grupo 2

Materia Carácter ECTS
Técnicas Especiais de Mallado OP 3
Aplicacións Avanzadas de Lubricación e Lubricantes OP 3

 

Módulo 1: Obrigatorias

Materia Carácter ECTS
Automatización de Maquinaria OB 3
Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria OB 3
Seguridade nas Máquinas OB 3
Simulación Dinámica MBS de Sistemas OB 3

 

Módulo 2: Optativas

O estudantado escollerá unha soa materia de cada grupo de optativas ou as Prácticas externas, de xeito que poderá cursar ben 4 materias dos 4 grupos (III-IV-V-VI) ou 3 materias de tres grupos máis as Prácticas externas. En ningún caso poderá elixir máis dunha materia do mesmo grupo.

Grupo 3

Materia Carácter ECTS
Sistemas Robotizados OP 3
Control Multieixo Sincronizado OP 3
Maquinaria Intelixente: Concepto E-machine OP 3

 

Grupo 4

Materia Carácter ECTS
Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 3
Técnicas de Análise para a Aplicación en Máquinas e Optimización de Sistemas Mecatrónicos OP 3

 

Grupo 5

Materia Carácter ECTS
Electrónica de Potencia para Maquinaria OP 3
Aplicación dos Microcontroladores e Dispositivos Lóxicos Programables en Mecatrónica OP 3

 

Grupo 6

Materia Carácter ECTS
Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM OP 3
Selección de Materiais para Maquinaria OP 3

 

Prácticas externas

Materia Carácter ECTS
Prácticas externas OP 3

 

Módulo: Traballo de Fin de Máster

Materia Carácter ECTS
Traballo de Fin de Máster OB 6