O Mestrado en Mecatrónica entre as titulacións mellor valoradas da UVigo

Nas enquisas de satisfacción do alumnado, realizadas pola Universidade de Vigo no curso 2019/20, o Mestrado en Mecatrónica é unha das titulacións mellor valoradas con 3,87 puntos sobre 5.

No informe analízase a valoración do alumnado egresado de todas as titulacións impartidas na Universidade de Vigo.

Pode consultarse a nova nesta ligazón: Enquisas satisfacción egresados.